Ter Horsterzand

Ten zuiden van Beilen ligt op de eerste etappe van het Drenthepad een klein, maar schitterend natuurgebied. Het Terhorsterzand  bestaat uit 60 hectare bos en 120 hectare heide en vennen. Het gebied is grotendeels in beheer van Staatsbosbeheer. Terhorsterzand is een gevarieerd terrein met uitgestoven laagten, veenputrestanten, droge en vochtige heide met een ven en jeneverbesstruwelen.

Aan de rechterzijde op het kaartje is een kleine spartelvijver met zandstrand. Het water in de vijver is normaal hooguit een meter diep maar door de droge zomer staat het water heel erg laag.  

Het Drenthepad looopt over het Terhorsterzand naar het natuurgebied Dwingelderveld.

Parkeren kan op twee plaatsen, 

Onze Kilometer teller...

2018                288   (921)
2017                631   (030)
2016                921Knipsel
2015                897
2014                814
2013                986
2012                901
2011                719

 

Neem contact op